Remil Şekilleri

Bu bölümde yazacağımız bilgiler Remil.Net te bakım yaptırmak isteyen ziyaretçilerimize gerekli bilgiler olmayıp sadece remmallerin bakım yaparken kullandıkları referansların anlatılması bakımından hazırlanmıştır.Sayfanın en altında remil şekilleri tablosu bulunmaktadır.

Sa'd ve Nahıs Remil Şekilleri

Remildeki 16 adet şekil, sad(iyilik) ve nahıs (kötülük) olarak ikiye ayrılır. Saad şekiller iyiliğe (saadete) ve nahıs şekiller nuhusete (kötülüğe) işaret eder. Saad şekiller saadı-dahil, saadı-hariç, saadı-sabit, saadı-münkalip adlarıyla dört kısma ayrıldığı gibi nahıs şekiller de yine bu vasıflarla dört kısma ayrılmış bulunmaktadırlar.

Remil Şekillerinin Kuvveti

Gerek iyilik ve gerekse de kötülükte en kuvvetlisi "Dahil" ,sonra "Sabit", ondan sonra "Hariç" ve en sonra da "Münkalip" gelir. Bunu matematiksel olarak ifade etmek istersek: Dahil>Sabit>Hariç>Münkalip

Remil Şekillerine Göre Yorum

Mesela bir remilde matlup olan haneye gelen şekil sadı-dahil vasfındaysa pek kuvvetli olarak ve diğer şekilleri said gelirse onların da derecelerine göre saadete (mutluluğa) hükmettiğimiz gibi nahıs şekilleri de aynı vasıflarla analiz edip yorumumuzu yaparız.Remil tabloları bölümünde hem said hem nahıs şekiller gösterilmiştir.Bunlara ilave olarak erkek şekiller, dişi şekiller, şekillerde tabiat vb. yararlı tablolar siz değerli ziyaretçilerimizin bilgisine sunulmuştur.

 

Remil Şekillerinde Tabiat

Remilde her şeklin 1. sırası ateş, 2. sırası hava, 3.sırası su, 4. sırası da toprak olarak kabul edilmiştir

 

Remil Şekilleri Tablosu
remil_lahyan Lahyan: Nefs, ömür, hayat, fikir ve ruh hanesidir. [Sadı Hariç]
remil_kabzi_dahil Kabzı Dahil: Mal, para, servet, maaş, rızık, geçim, alış veiş ve hazine hanesidir. [Sadı Dahil]
remil_kabzi_haric Kabzı Hariç: Karadan yakın bir yere yolculuk,nakil, hareket, kardeşler ve yakınlar.[Nahsı Hariç]
remil_cemaat Cemaat: Mülk ve makam, memuriyet ana,baba, düğün, kalabalık, define, bağ, bahçe, ağaçlar hanesidir. [Nahsı Mümteziç-Sabit]
remil_ferah Ferah (Cudele): Evlat, haber, mektup, aşık, maşuk, yemek, hediye, sevinç hanesidir. (Sadı Münkalib)
remil_akle Akle: Hasta, kul, halayık, iş, ticaret, meşakkat, dört ayaklı hayvanlar hanesidir. [Nahsı Munkalip]
remil_enkis Enkis: Hırsız, eşkiya, kadın, ortak, nikah, gaib, açlık, harp, dava hanesidir. [Nahsı Münkalib]
remil_hamre Hamre: elem, korku, afetler, ölüm, hırsızlık, mal, miras, devlet hazinesi, kadın malı hanesidir. [Nahsı Sabit]
remil_beyaz Beyaz: Deniz yolu,rüya, hakim, din, itikad, davet, haber, hac,ilim, küçük kardeş, muhabbet, mansıp, miras ve mal hanesidir. [Sadı Sabit]
remil_nusrati_harice Nusratı Harice : Başkan, mansıp, rütbe, nişan, iş, hükümet, üvey anne ve baba, gaibin durumu hanesidir. [Sadı Hariç]
remil_nusrati_dahile Nusratı Dahile: Ümit, muhabbet, saadet, ganimet, gönül hoşluğu, dostlar, ihsan hanesidir. [Sadı Dahil]
remil_utebei_haric Utebei Hariç: Düşman, zindan, töhmet, cürüm, mansıpdan azil, galip ve mağlup,fena bir kadından sual hanesidir. [Nahsı Hariç]
remil_nakiyyul_had Nakiyyul Had: Başarısızlık, sıkıntı, keder, kan, talip, soruyu soranın geleceği,gaipten ve husumetten sual hanesidir. [Nahsı Münkalip]
remil_utebei_dahil Utebei Dahil : Yazılı kağıt, banknot, matlup, büyüklük, maaş, rütbe, maşuk, evlenme, hasta veya seferden sual hanesidir. [Sadı Dahil]
remil_ictima İçtima: Yazılı kağıt, mektup, haberleşme, söz, mülakat, istenen şeyin iyiliği veya kötülüğn sual hanesidir. [Sadı Sabit-Mümteziç]
remil_tarik Tarik: Halin iyiliği veya kötülüğü, işin sonu ve neticesi, geçmiş ve gizli işler, alış verişten sual hanesidir. [Sadı Münkalip]

Buradaki sıralama aynı zamanda her haneye ait olan şekli de göstermektedir. Örneğin 1. sıradaki Lahyanın kendi evi 1. ev (hane) ; 16. sıradaki tarik şeklini ait olduğu ev 16. hane (ev) gibi...

Remil Hakkında

Remil.Net te bulunan bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır.Remil.Net Bu bilgilerin kullanılmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluğun kullanıcıya ait olduğunu bildirir.Remil.Net ekibi olarak okultizm ve metafizik kapsamına giren hiçbir bilgiye sarsılmaz bir inançla bağlanılmamasını ve kişilerin alacakları tüm kararlarda bilimin ve mantığın ilkelerine uymalarını şiddetle tavsiye ediyoruz..

Remil.Net Facebook